Salg af lam

Vi har en lille besætning bestående af Texel og Zwartbles får. Målet er at producere gode og fyldige slagtelam. Besætningen har M3-status, er uden klovsyge og er med i Fåreregistreringen. Fårene går ude hovedparten af året, og er kun på stald fra primo januar til primo maj.
Der sælges hele slagtelam med afhentning på slagteri og produktionsdyr.

Fjerkræ

Som supplement, og fordi vi selv nyder en gås juleaften, har vi en lille flok gående. I den udstrækning det passer, sælges disse efter først til mølle princippet.
Til bekæmpelse af dræbersnegle har vi en flok moskusænder gående. Det vil sige, vi havde også en ræv gående så nu har vi ikke flere moskusænder. Det kommer der dog snart.
 
Fra hønsegården sælger vi friske æg.
 

Honning

Der sælges honning fra egen bigaard. Bierne henter honning fra marker og moser i nærområdet. Der er flere økologiske landmænd i området, og de konventionelle landmænd dyrker deres afgrøder med mindst mulig sprøjtning.
Karin Winkler Hansen, Frederik og Jesper Svennesen | Dyrbækvej, Rousthøje, 6818 Årre